« Back to Glossary Index

Proses ar gyfer meddwl am ‘stori’ sefydliad neu brosiect, gan gysylltu grŵp targed, gweithgareddau, canlyniadau ac effaith yn rhesymegol. Mae’n annog pobl i ystyried sut mae newid yn digwydd yn y tymor byr, canolig a’r hirdymor i gyflawni’r effaith a fwriadwyd. Mae damcaniaeth newid yn aml yn gysylltiedig â rhyw fath o fap gweledol, ond gallai hefyd gael ei nodi fel set o dablau neu siartiau

« Yn Ôl i’r Eirfa