Ein rhwydwaith dysgu

Mae Cymuned Addysg Gynnar Betws yn un o bum safle arddangos o amgylch y DU. Rydym yn rhan o rwydwaith dysgu Achub y Plant trwy’r DU sy’n anelu i rannu dysg o’u gwaith er mwyn cael effaith ehangach. Mae’r rhwydwaith yn bodoli er mwyn:

  • Creu rhwydwaith o staff Achub y Plant yn y DU, partneriaid lleol a chydweithwyr sy’n gweithio ar brosiectau tebyg ar draws y DU a thramor
  • Rhannu ein gwaith – gan dynnu ar astudiaethau achos neu enghreifftiau o waith o un neu fwy o’n partneriaethau a / neu dimau gwlad
  • Dysgu oddi wrth eraill – byddwn yn gwahodd siaradwyr ‘gwadd’ o fentrau ac ymgyrchoedd lleoliadau penodol, y blynyddoedd cynnar a threchu tlodi o’r tu hwnt i rwydwaith Achub y Plant, sy’n canolbwyntio ar astudiaethau achos mentrau neu brosiectau penodol a chlywed yn uniongyrchol gan y bobl arweiniodd y gwaith

Dyma rai o’r gweminarau a recordiwyd:

I ymuno â’r rhestr bostio i ddysgu mwy am y rhwydwaith, e-bostiwch y Rhwydwaith Dysgu: LearningNetwork@savethechildren.org.uk

Mae croeso ichi rannu