Swyddogion Ymgysylltu Teuluoedd

Mae Swyddogion Ymgysylltu Teuluoedd yn gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd, rhieni, gofalwyr a disgyblion mewn cyd-destun ysgol, gan helpu i wella ymddygiad a phresenoldeb ac i oresgyn rhwystrau dysgu er mwyn i rieni allu cymryd mwy o ran yn addysg eu plentyn, yn yr ysgol a gartref.

 

Cysylltwch â lleoliad eich plentyn i gael gwybod mwy am eich Swyddog Ymgysylltu Teuluoedd

Mae croeso ichi rannu