Boreau Coffi

Boreau Coffi

Kerstin Nott wyf i ac rwy’n rhedeg 4 grŵp coffi i rieni yng Nghymuned Addysg Gynnar Betws yng Nghasnewydd, sy’n gweithredu fel grŵp cymorth cyfoedion.

Mae’r grwpiau coffi yn Glybiau Bisgedi sy’n cael eu cynnal yn:

 

Bettws in Bloom ar ddydd Llun 9.30 – 11.30

 

Grŵp Coffi Rhieni Millbrook, ar ddydd Mawrth yn ystafell Orange Blossom Millbrook 9.25 – 10.15

 

Grŵp Coffi Rhieni Ysgol Monnow, ar ddydd Mercher yn y Pod 9.15 – 10.15

 

Grŵp Coffi rhieni Ysgol Gymraeg Ifor Hael, ar ddydd Iau mewn ystafell yn yr adran feithrin 9.15 – 10.15

 

Yn ystod y sesiynau coffi byddwn yn cynnal hwb gwybodaeth hefyd ac yn cydweithio gyda phartneriaid i atgyfeirio teuluoedd ar gyfer bagiau bwyd, gwaith a chyngor ar ofal plant.  Mae llawer o’n gwaith yn canolbwyntio ar berthnasoedd iach.  Mae rhai o’r gweithgareddau rydym yn eu cynnal yn cynnwys modelu sothach, creu glŵp, toes chwarae ac awgrymiadau ar gyfer chwarae gyda’ch plentyn.  Yn y sesiynau hyn, yn ôl y ceisiadau a gawn gennych chi fel rhieni, rwy’n gwahodd partneriaid gan gynnwys y swyddog gwybodaeth i deuluoedd, swyddog gwybodaeth seibr a bydwraig i ddod draw i roi gwybodaeth a chyngor i’r rhieni sy’n bresennol.  Mae’r grwpiau wedi’u cysylltu ar grwpiau whatsapp, felly bydd cyswllt ar gael ar ôl oriau arferol.

Mae croeso ichi rannu