Beth mae fy mhlentyn yn ei ddysgu?

Mae’r byd yn newid ac mae yna lawer o heriau newydd sy’n galw am dechnoleg a syniadau newydd.  Mae Llywodraeth Cymru eisiau i bob plentyn feddu ar y wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau sydd eu hangen ar eich plentyn i lwyddo mewn byd sydd yn newid yn barhaus.  I gyflawni hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi creu Cwricwlwm newydd i Gymru gyfan, a bydd athrawon eich plentyn yn ei ddefnyddio i ffurfio eu profiadau dysgu.  Dilynwch y ddolen ganlynol i gael mwy o wybodaeth:

Mae croeso ichi rannu