Pwy ydyn ni..

Mae pontio i fyd addysg yn gyfnod pwysig iawn ym mywydau plant.   Gall atgyfnerthu a chefnogi dysgu a llesiant.  Mae’r lleoliadau yng nghymuned Betws (Meithrinfa Chuckles, Ysgol Gynradd Millbrook, Ysgol Gynradd Monnow, Ysgol Gymraeg Ifor Hael, Dechrau’n Deg, Hwb y Gogledd, Iaith a Lleferydd a sefydliadau eraill) wedi dod ynghyd i greu’r hwb gwybodaeth hwn a fydd yn darparu’r holl wybodaeth a allai fod ei hangen arnoch chi a’ch plentyn cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol.  Trwy siarad gyda rhieni, plant a phobl sy’n byw yng nghymuned Betws, mae’n golygu bod y wefan hon wedi ei chreu i fodloni anghenion y teuluoedd sy’n byw yn Betws.

Mae croeso ichi rannu