Teuluoedd yn Gyntaf

 

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cynorthwyo teuluoedd sydd angen cymorth.  Mae ar gael i bob teulu.  Mae’r math o gymorth y gallech ei gael yn dibynnu ar anghenion penodol eich teulu.

Mae’n cael ei weinyddu gan eich awdurdod lleol.

Gallant helpu gydag:

 

  • asesu anghenion eich teulu a threfnu cymorth i fodloni’r anghenion hynny
  • cydlynu cymorth gan wahanol asiantaethau
  • trefnu cymorth os bydd gan rywun yn eich teulu anabledd
  • cynghori ar brosiectau penodol a all helpu anghenion penodol eich teulu

Mae croeso ichi rannu