Hawliau plant yng Nghymru

Hawliau fy mhlentyn

Mae gan eich plentyn hawliau.  Mewn gwirionedd, mae gan bob plentyn o dan 18 eu cyfres eu hunain o hawliau, yn ogystal â’r hawliau dynol sydd gan bobl o bob oed.  Hawliau plant yw’r enw ar y rhain ac maent wedi eu nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).  Maent yn amlinellu’r hyn sydd ei angen ar blant i roi’r cyfle gorau iddynt dyfu i fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.  Mae gan oedolion fel rhieni, ysgolion, cynghorau a llywodraethau gyfrifoldeb i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu hawliau.

Mae croeso ichi rannu