Sut ydyn ni’n newid y system ar gyfer teuluoedd yn y Betws?

Sut ydyn ni’n newid y system ar gyfer teuluoedd yn y Betws?

Newid ar gyfer plant a theuluoedd:

 • Gwell hyder gan rieni i ddefnyddio chwarae fel offeryn ar gyfer datblygu
 • Mwy o gyfleoedd ar gyfer cefnogaeth a chysylltiad cymheiriaid
 • Gwell parodrwydd ar gyfer yr ysgol
 • Gwell hyder gan rieni ynghylch y cyfnod pontio i’r ysgol
 • Gwell llesiant rhieni
 • Gwell perthnasau ac ymlyniad o fewn teuluoedd
 • Teuluoedd sy’n fwy abl i ddod o hyd i’r gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir

Newidiadau i’r system:

 • Mwy o gydweithredu ar draws y system
 • Agwedd gytûn tuag at ddylunio gwasanaethau a hysbysir gan drawma ar gyfer Betws
 • Mwy o rannu data a dysg ar draws sefydliadau
 • System sy’n haws i’w llywio ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol
Change flash

Deall newid ar lefel systemau

Mae New Philanthropy Capital a Collaborate yn gweithio gyda’r holl Gymunedau Addysg Gynnar ar draws y Deyrnas Unedig i’n helpu ni i ddeall yr amodau sydd eu hangen i ddylanwadu ar ganlyniadau ar lefel systemau.

yn gweithio gyda phob un o’r Cymunedau Addysg Gynnar ar draws y Deyrnas Unedig i’n helpu i ddeall yr amodau sydd eu hangen i ddylanwadu ar ddeilliannau ar lefel systemau.

Rydym yn defnyddio Model Matrics Aeddfedrwydd sy’n dynodi 10 o amodau sy’n galluogi ac yn cefnogi newid mewn systemau dysgu cynnar. Mae’n cynnwys pedair lefel wahanol o aeddfedrwydd ar gyfer pob un o amodau’r system:

 • Yn ymddangos
 • Yn datblygu
 • Yn aeddfedu
 • Yn ffynnu

Mae hefyd yn cynnig disgrifiad o sut fyddai pob un o’r cyfnodau datblygu hyn yn edrych yn y Gymuned Addysg Gynnar.

Bydd y Bwrdd Prosiect yn adolygu’r canfyddiadau a’r argymhellion o’n gwerthusiad Cyngor Casnewydd / Collaborate lleol ym mis Mawrth 2022 a bydd hyn yn ein helpu i ddeall ble rydym yn gwneud cynnydd ar lefel systemau a ble y dylem droi ein sylw.

Dolenni:

Arloesi NPC

Collaborate for Social Change

Ynglŷn â Snook

Mae croeso ichi rannu