Chwarae

Mae amgylchedd y cartref, a chwarae yn arbennig, yn hollbwysig ar gyfer dysgu yn y blynyddoedd cynnar. Cyn dechrau yn yr ysgol, bydd plant yn dysgu yn y cartref gan amlaf ac yn y gymuned leol trwy chwarae a rhyngweithio’n gymdeithasol gyda’r rhai sydd yn rhoi gofal a phobl eraill. 

Sut gallaf i helpu fy mhlentyn? 

 • Modelu iaith glir
 • Siarad heb gynhyrfu
 • Gwneud cyswllt llygad – ceisiwch fynd i lawr i lefel y plentyn
 • Ailadrodd brawddegau yn ôl i blant, gan ddefnyddio’r geiriau cywir yn lle rhai anghywir
 • Parhau i ddisgrifio a rhoi sylwadau yn ystod bywyd bob dydd
 • Rhoi sylwadau ar yr hyn mae’r plant yn ei wneud
 • Gwrando’n ofalus pan fydd y plant yn siarad â chi – ceisiwch fod yn amyneddgar a rhoi amser i’r plant ganfod eu geiriau a chreu brawddegau.
 • Ceisiwch osgoi gofyn llawer o gwestiynau – yn hytrach ceisiwch ddisgrifio’r hyn maent yn ei wneud
 • Rhoi canmoliaeth

 

Rhai syniadau ar gyfer gweithgareddau:

 • Darllen stori gyda’ch gilydd bob dydd – mae ychydig funudau bob dydd yn help mawr!
 • Dangos a dweud – wyt ti’n gallu dangos dy lun i fi? Cwestiynau beth, pam, lle
 • Canu Hwiangerddi gyda’ch gilydd
 • Gweithgareddau chwarae rôl – chwarae tŷ ac yn y blaen

Mae croeso ichi rannu