Diogelu

Mae diogelu yn berthnasol i bawb, ond rydym am wneud yn siŵr ei bod yn glir beth mae hynny’n ei olygu.

 

Cliciwch isod i gael esboniad syml am sut rydym yn trin unrhyw bryderon diogelu yn Achub y Plant a sut rydym yn cadw rhieni a phlant yn ddiogel pan fyddant yn gweithio gyda ni.

 

Gwybodaeth Diogelu

Mae croeso ichi rannu