« Back to Glossary Index

Y gwahaniaeth a wnaethom – effeithiau tymor hwy gwaith prosiect neu sefydliad y mae pobl yn eu cyflawni iddynt eu hunain. Gall hyn gynnwys effeithiau ar bobl sydd yn ddefnyddwyr uniongyrchol gwaith prosiect neu sefydliad, effeithiau ar y rheiny nad ydynt yn ddefnyddwyr uniongyrchol, neu effeithiau ar faes ehangach fel polisi llywodraeth.

« Yn Ôl i’r Eirfa