Ysgol Gymraeg Ifor Hael

Sefydlwyd Ysgol Gymraeg Ifor Hael ym Medi 2008 a hon oedd yr ail ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg i gael ei sefydlu yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn ardal Betws. Mae’r ysgol yn darparu addysg i ddisgyblion Meithrin hyd at flwyddyn 6. Ar hyn o bryd mae na 8 dosbarth dysgu yn yr ysgol. Rydyn ni’n cynnal sesiynau bore i’r dosbarth meithrin sydd yn cychwyn am 9.15 yb ac yn gorffen am 11.45 yb .

Athrawon Meithrin:

Mrs Black – Athrawes Ddosbarth (dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher)

Mrs Rogers – Athrawes Ddosbarth (dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener)

Mrs Downes – Cynorthwyydd Dosbarth

Athrawon Derbyn:

Miss Jones – Athrawes Ddosbarth

Miss Jenkins, Mr Herrity, Miss Baber – Cynorthwywyr Dosbarth

Mae croeso ichi rannu