« Back to Glossary Index

(o ran datblygiad plentyn) Y gallu i “ddod yn ôl” o brofiadau niweidiol, cyfnod gwael neu adferiad ar ôl anawsterau ac ymdrin â nhw yn gadarnhaol. Mae cadernid yn datblygu pan fydd plant yn profi heriau ac yn dysgu i ymdrin â nhw yn gadarnhaol

« Yn Ôl i’r Eirfa