« Back to Glossary Index

Mae llesiant yn ymwneud â theimlo’n dda a gweithredu’n dda ac mae’n cynnwys profiad unigolyn o’u bywyd; a chymhariaeth o amgylchiadau bywyd gyda normau a gwerthoedd cymdeithasol

« Yn Ôl i’r Eirfa