« Back to Glossary Index

Wedi ei lywio gan brofiad bywyd o drawma hirdymor, yn bersonol ac ar y cyd, mae Datblygiad Cymunedol sy’n Ystyriol o Drawma yn fframwaith sy’n sefydlu ac yn hyrwyddo gwella cydnerth a chymunedau iach fel y gall pobl fod yn ddigon iach i gynnal cyfleoedd a gwireddu eu potensial

« Yn Ôl i’r Eirfa