« Back to Glossary Index

Model sydd wedi ei seilio a’i gyfeirio gan ddealltwriaeth gyflawn o’r ffordd y mae cyswllt â thrawma’n effeithio ar ddatblygiad niwrolegol, biolegol, seicolegol a chymdeithasol defnyddiwr y gwasanaeth

« Yn Ôl i’r Eirfa