« Back to Glossary Index

Asesiad parhaus o waith, cynnydd, gwariant neu gyflawniad – y wybodaeth y mae eich sefydliad yn ei chasglu fel mater o drefn trwy gyflwyno eich gwasanaethau – e.e. ffurflenni cais, cofrestrau, systemau rheoli cleientiaid – ac yn ei defnyddio i asesu pwy sy’n defnyddio sefydliad, gwasanaeth neu weithgaredd

« Yn Ôl i’r Eirfa