« Back to Glossary Index

Sefydliad (elusen yn aml) sydd â lleoliad ffisegol mewn ardal lle mae gwasanaethau a gweithgareddau sydd o fudd i gymuned yn cael eu cynnal. Gall fod yn ffocws ymgynghoriad cymunedol, gweithgaredd ac ymgyrchu

« Yn Ôl i’r Eirfa