« Back to Glossary Index

Yr ymarfer o gynnwys pawb sydd â budd yn y gwaith o ddylunio a chyflwyno syniad, gwasanaeth neu brosiect. Gallent fod yn fuddiolwyr, rhanddeiliaid ac yn asiantaethau partner yn cydweithio i gyflwyno gweithgareddau neu wasanaethau mewn ffordd gyfartal a chyfatebol

« Yn Ôl i’r Eirfa