« Back to Glossary Index

Termau clinigol yn disgrifio “cysylltedd seicolegol parhaus rhwng bodau dynol”, yn arbennig pwysigrwydd perthynas emosiynol plentyn â’u prif rhoddwyr gofal

« Yn Ôl i’r Eirfa