« Back to Glossary Index

Pobl a sefydliadau â diddordeb a rennir sydd wedi dod ynghyd ar gyfer rhaglen waith ar y cyd. Gall partneriaethau fod yn ffurfiol pan mae cytundeb cyfreithiol, neu’n anffurfiol

« Yn Ôl i’r Eirfa